Stal Hammers, Stouweweg 8, 8064 PD Zwartsluis
Stal Hammers

Wende en Zjans promoveren in tuig naar Kroon

14-02-2020

Tijdens de IBOP in Warga reed Henk twee merries in de tuigproef. Deze zijn allebei gepromoveerd naar Kroon, het

gaat hierbij om Wende van de Zunne. (Alwin 469) en Zjans van de Banhoeve (Hette 481).